Chỉ bạn cách thay đổi tên tài khoản đăng nhập trên Windows 10

Trên Windows 10, có thể có rất nhiều lý do để thay đổi tên tài khoản. Chẳng hạn, mặc dù nhiều người cảm thấy thoải mái khi tiết lộ tên của họ trên màn hình Đăng nhập nhưng một số người dùng có thể coi tính năng này là mối quan tâm riêng tư - đặc biệt đối với những người sử dụng thiết bị của họ ở nơi công cộng. Gần đây bạn đã thay đổi tên của mình và bạn muốn hiển thị thông tin cập nhật. Hoặc bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ và bạn muốn hiển thị tên đầy đủ của mình, thay vì tên tài khoản.
Dù lý do có thể là gì, bạn có thể thay đổi tên xuất hiện trong màn hình Đăng nhập khi bạn truy cập vào tài khoản Windows 10 của mình. Tuy nhiên, đó không phải là một quy trình đơn giản, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft hay tài khoản cục bộ, bạn sẽ cần sử dụng các phương pháp khác nhau.

Sử dụng mục Cài đặt (Settings)

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows 10, tài khoản sẽ kéo xuống tên bạn thấy trên màn hình đăng nhập từ đám mây. Nếu bạn muốn thay đổi tên tài khoản, bạn sẽ cần cập nhật cài đặt tài khoản của mình theo các bước sau:
  1. Mở cài đặt (Settings)
  2. Bấm vào Tài khoản (Accounts)
  3. Bấm vào thông tin của bạn (Your Info)
  4. Nhấp vào tùy chọn Quản lý tài khoản Microsoft của tôi (Manage my Microsoft)


5. Trong tên tài khoản hiện tại, nhấp vào menu Tùy chọn khác (More options)
6. Chọn tùy chọn Chỉnh sửa hồ sơ (Edit profile)


7. Dưới phần tên tài khoản hiện tại, nhấp Sửa tên (Edit name)


8. Thay đổi họ tên của bạn theo ý muốn
Mẹo nhanh: Nếu bạn muốn làm cho thông tin của mình riêng tư hơn một chút, bạn có thể chọn sử dụng sáu chữ cái đầu tiên của tên và hai chữ cái đầu của tên cuối cùng của bạn.
9. Trả lời thử thách captcha để xác nhận rằng bạn không phải là robot.
10. Nhấp vào nút Lưu (Save)
11. Khởi động lại thiết bị của bạn.

Sử dụng mục Control Panel

Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ, không được liên kết với tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần sử dụng Control Panel để thay đổi tên tài khoản của mình.
Thay đổi tên người dùng bằng Tài khoản người dùng
Để cập nhật tên tài khoản của bạn bằng cài đặt Tài khoản người dùng, hãy sử dụng các bước sau:
  1. Mở Control Panel
  2. Nhấp vào tùy chọn Thay đổi loại tài khoản (Change account type)


3. Chọn tài khoản cục bộ (Local account) để cập nhật tên.


4. Nhấp lựa chọn Đổi tên tài khoản (Change the account name)

5. Cập nhật tên tài khoản bản muốn nó xuất hiện trên màn hình đăng nhập


6. Nhấp nút Đổi tên (Change name)

Sử dụng Netplwiz

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt tài khoản người dùng khác (netplwiz) có sẵn với Control Panel
Để cập nhật tên của một tài khoản, sử dụng các bước sau:
  1. Mở Bắt đầu (Start)
  2. Tìm kiếm netplwiz và nhấp vào kết quả hàng đầu để mở công cụ.
  3. Chọn tài khoản để cập nhật tên của nó.
  4. Nhấp vào nút Thuộc tính (Properties)


5. (Không bắt buộc) Cập nhật trường "Tên người dùng" để thay đổi tên tài khoản.
6. Cập nhật trường "Họ và tên" để hiển thị một tên khác trong màn hình Đăng nhập.


Mẹo nhanh: Nếu bạn muốn hiển thị tên hiệu thay vì tên thật của mình, bạn có thể để trống trường "Tên đầy đủ".

7. Nhấp vào nút Áp dụng (Apply)
8. Nhấp vào nút OK.
9. Nhấp vào nút OK một lần nữa.

Khi bạn hoàn thành các bước, đăng xuất và màn hình Đăng nhập sẽ hiển thị tên bạn đã chỉ định trong trường "Họ và tên".
Mặc dù bạn cũng có thể chỉnh sửa các tài khoản được liên kết với tài khoản Microsoft, nhưng nếu bạn thay đổi bất kỳ thông tin nào bằng các bước này, sau khi khởi động lại thiết bị, màn hình Đăng nhập sẽ đặt lại thông tin này và hiển thị tên tài khoản Microsoft của bạn.
Mặc dù bạn có nhiều cách để thay đổi tên tài khoản nhưng tên thư mục hồ sơ sẽ không thể thay đổi theo. Có một số cách giải quyết, nhưng bạn nên cân nhắc trước khi làm bởi bạn có thể gặp phải vấn đề.
Nếu bạn không muốn để lại bất kỳ một dấu tích nào của tên tài khoản trước đó, bạn nên xem xét việc tạo một tài khoản mới với một tên mới, sau đó chuyển tất cả các tệp và cài đặt của bạn qua tài khoản mới.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách mở bàn phím ảo trên máy tính win 7, 8,10

Microsoft Surface Headphones 2 có thời lượng pin lên đến 20 giờ

Microsoft Surface Slim Pen 2 hỗ trợ trên những thiết bị nào