Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2020

Tại sao trình duyệt Edge mới của Microsoft có thể là đối thủ thực sự của Google Chrome?

Hình ảnh
Tuần vừa rồi, một bản dựng sớm của phiên bản Edge chạy bằng Chromium mới của Microsoft đã bị rò rỉ trực tuyến, cho chúng ta cái nhìn đúng đắn đầu tiên về những gì Microsoft đang làm. Được công bố vào năm ngoái, Microsoft đang xây dựng lại Edge từ đầu bằng cách sử dụng dự án Chromium nguồn mở, nhưng nhiều câu hỏi đã không được trả lời. Giờ đây, một bản dựng đã bị rò rỉ, chúng tôi có ý tưởng tốt hơn nhiều về những gì Microsoft đang làm với Edge khi nó chuyển sang Chromium và các bản dựng đầu tiên chúng tôi thấy còn hơn cả hứa hẹn. Có tên mã là "Anaheim", phiên bản Edge mới này là bản dựng lại hoàn chỉnh của trình duyệt web. Nó không còn dựa trên lõi Chakra và không sử dụng công cụ kết xuất của chính Microsoft được gọi là EdgeHTML. Nó sử dụng cùng một công cụ kết xuất được tìm thấy trong Chrome, có nghĩa là Edge hiện xử lý các trang web như YouTube và TweetDeck một cách nhanh chóng, không có bất kỳ vấn đề nào về độ trễ hoặc hiệu suất. Microsoft cũng đã quản lý để làm cho Ana