Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2020

Microsoft mua lại jClarity để tối ưu hóa công việc Java trên Azure

Hình ảnh
Microsoft thông báo rằng họ đã mua được jClarity, một công ty hướng tới hỗ trợ hệ sinh thái Java nhằm tối ưu hóa khối lượng công việc Java trên nền tảng đám mây Azure. Trở thành một phần của Microsoft, nhóm jClarity vẫn tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đó và "hợp tác với cộng đồng OpenJDK". Trong một thông báo về việc mua lại trên trang web của mình, jClarity nói: “ jClarity sẽ mang chuyên môn đêt tối ưu hóa Java , OpenJDK và điều chỉnh hiệu năng, áp dụng điều đó vào khối lượng công việc Java trên Azure cho các khách hàng như Adobe, Daimler và Société Générale. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cả các dịch vụ khác như Azure HDInsights cũng như các tổ chức liên kết của Microsoft như Minecraft. "Nhóm jClarity là các chuyên gia về JVM, họ đã rất thành công trong việc giúp khách hàng tối ưu hóa các ứng dụng Java của họ đồng thời cung cấp sự lãnh đạo và hỗ trợ trong cộng đồng người sử dụng Java", Microsoft nói. "Đối với chúng tôi, đây là quyết định hoàn hảo."